17/1/08

Antic Mas de Can Planes
Antic Mas de Can Planes situat per sota de Can Rigol, el conjunt consta de varies edificacions 3 pous,1 bassa, 1 cup circular i les parets derruides d'aquesta antiga Masia de Can Planes.