20/4/08

Necropoli de Can Llopart

A Corbera de Llobregat hi han tres zones arqueològiques de gran importància.
La zona dels Massets amb la Cova de Les Agulles i Guineu amb enterraments neolitics (dos treballs arqueologics). La zona del Castell de Corbera que compren tot el Carrer Major oest fins la Carretera del Bon Repos (en estudi arqueològic). I la zona de Can Llopart amb l'extensa zona d'enterraments en fossa i el Forn de Can Llopart tots dos medievals, i sense cap tipus d'estudi arqueològic.